Приветствую Вас, Гость

Сайт

Совета молодых ученых

Государственного высшего учебного заведения

"Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры"

 

ЗВІТ

про роботу Ради молодих вчених (РМВ)

Державного вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» за 2015 рік

 1. Проведення засідань активу РМВ ДВНЗ ПДАБтаА.
 2. Поповнення бази даних інформацією про наукові розробки молодих вчених академії та їх досягнення в науці (здобуття академічних стипендій, вітчизняних і міжнародних грантів, тощо).
 3. Проведення чергового моніторингу якісного та кількісного складу молодих вчених академії.
 4. Аналіз кількості публікацій наукових статей молодими вченими у фахових виданнях України та у зарубіжних виданнях за 2015 р.
 5. Проведення звітно-виборчих зборів РМВ ДВНЗ ПДАБтаА.
 6. Долучення РМВ ДВНЗ ПДАБтаА до громадського обговорення Проекту «Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів (наукових установ)» та Проекту «Порядку затвердження рішень про присвоєння вчених звань», розробка власних пропозицій до цих Проектів для Ради молодих вчених при МОН.
 7. Збір інформації та підготовка матеріалів про Раду молодих вчених ДВНЗ ПДАБтаА до ювілейної збірки з нагоди відзначення 15-річчя Ради молодих вчених Дніпропетровської області.
 8. Ініційовано участь молодого вченого Лихачової О.В. в конкурсі на здобуття обласної іменної стипендії імені О.М. Макарова.  Її науковий проект присвячений питанню нелінійного деформування та стійкості поздовжньо стиснутих циліндричних оболонок з розрізами став переможцем конкурсу.
 9. Участь голови Ради молодих вчених Єлісєєвої М.О. та представника механічного факультету в РМВ Лаухіна В.Д. у конференції «Соціальне партнерство – майбутнє України».
 10. Участь голови Ради молодих вчених Єлісєєвої М.О. у міжнародній науково-практичній конференції «Стратегії економічного розвитку країн в умовах глобалізації», в рамках якої професором Тарасом Фініковим був проведений Круглий стіл «Стратегії розвитку інноваційних університетів в епоху глобалізації» (26-27 березня 2015 р., Палац студентів ДНУ ім. О. Гончара).
 11. Організація та проведення Радою молодих вчених робочого засідання обласного молодіжного наукового клубу «Південне сузір’я», яке відбулося 15 квітня 2015 р. В якості лектора виступив д.т.н., проф., проф. каф. будівельної механіки та опору матеріалів Данішевський Владислав Валентинович з темою «Міжнародне наукове співробітництво в рамках фонду ім. Гумбольдта».
 12. Ініційовано участь таких молодих вчених, як Кравчуновська Т.С., Данішевський В.В., Фесенко В.В., Вовк М.С. у відборі експертів з молодих вчених, які оцінюватимуть наукові запити/проекти, що подаються на фінансування за бюджетні кошти. До бази експертів з молодих вчених увійшли д.т.н., проф. Кравчуновська Т.С. та д.т.н., проф. Данішевський В.В.
 13. Участь РМВ ДВНЗ ПДАБтаА в складенні рейтингу експертів з молодих вчених, які оцінюватимуть наукові запити/проекти, що подаються на фінансування за бюджетні кошти за напрямом «Технології будівництва, дизайн, архітектура».
 14.  Долучення членів РМВ ДВНЗ ПДАБтаА (Єлісєєва М.О. та Бабенко М.М.) до створення громадської організації «Відкрите знання», діяльність якої направлена на створення комунікативної платформи для науковців різного профілю та віку й популяризацію науки серед молоді.
 15. Участь РМВ в організації міжвузівської науково-практичної конференції молодих вчених «Наука і техніка. Перспективи XXI століття» на англійській та німецькій мовах (1 грудня 2015 р., м. Дніпропетровськ).
 16. Ініційовано участь колективу молодих вчених ДВНЗ ПДАБтаА у складі: Лихачова О.В., Марченко В.А. та Колесніков М.В. в конкурсі на здобуття щорічних премій Президента України для молодих вчених з роботою «Нелінійне деформування і випучування поздовжньо стиснутих циліндричних оболонок з істотно вираженим неоднорідним напружено-деформованим станом».
 17. Ініційовано участь колективу молодих учених ДВНЗ ПДАБтаА Дікарева К.Б. та Скокової А.О. з науковою роботою технічного напряму: «Удосконалення енергоефективних технологій в будівництві» в конкурсі на здобуття премії НАН України для молодих учених.
 18. Участь в організації міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології життєвого циклу об’єктів житлово-комунального, промислового та транспортного призначення» (участь молодих вчених академії в роботі секції «Школа-семінар молодих вчених»), (смт. Світлогорське Кобеляцького району Полтавської області).
 19. Ініційовано участь молодого вченого, заступника голови РМВ Бабенко М.М. в роботі третьої контактної біржі проекту NANOMAT-EPS, яка називалася: «Чудова можливість зустрітися та налагодити співробітництво для вчених та інженерів України і Європи, які працюють в сфері наноматеріалів».
 20. Участь делегації молодих вчених у святкуванні «Дня науки-2015». Нагороду обласного рівня за вагомий внесок у наукові дослідження, сумлінне виконання професійних обов’язків, активну громадську діяльність та з нагоди професійного свята – Дня науки отримала Лихачова О.В.
 21. Проведення серії міжвузівських наукових семінарів на базі кафедри будівельної механіки та опору матеріалів ДВНЗ ПДАБтаА. В якості доповідачів виступали молоді вчені ВУЗів області.
 22. Участь в організації та проведенні на базі «Відділення експертизи та комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності» ДВНЗ ПДАБтаА науково-технічних семінарів.
 23. Висвітлення інформації щодо роботи РМВ ДВНЗ ПДАБтаА, проведення заходів, результатів конкурсів у газеті «Молодий будівельник» та на сайті Ради молодих вчених Дніпропетровської області.
 24. Оновлення сторінки Ради молодих вчених ДВНЗ ПДАБтаА, яка знаходиться на сайті академії, та її наповнення новою актуальною інформацією для того, щоб молоді вчені мали змогу отримувати он-лайн актуальну класифіковану за різними напрямками інформацію, яка стосується питань науково-освітньої діяльності.
 25. Участь РМВ ДВНЗ ПДАБтаА в організації та проведенні публічного Лекторію «Світ науки», який проходив в жовтні, листопаді та грудні місяці в Центральній міській бібліотеці.
 26. За участі представника молодих вчених академії Шевченко Т.Ю. здійснюється функціонування секції «Будівництво та архітектура» Придніпровського наукового центру НАНУ і МОНМСУ. Налагоджена співпраця між науковцями будівельниками Придніпровського регіону (м. Дніпропетровськ, м. Запоріжжя, м. Кіровоград).
 27. Розповсюдження інформації про обласні конкурси «Кращий молодий вчений» та «Краща рада молодих вчених».
 28. Ініційовано участь двох молодих вчених ДВНЗ ПДАБтаА: к.т.н., асистента каф. екології та охорони навколишнього середовища Спільник Н.В. та к.е.н., асистента каф. міжнародної економіки Вовк М.С. в обласному конкурсі наукових проектів «Молоді вчені – Дніпропетровщині». Проект Спільник Н.В. «Використання техногенної сировини при виробництві будівельних матеріалів – шлях до забезпечення екологічної безпеки в Придніпров’ї» став переможцем конкурсу, а автор отримав матеріальне заохочення на його реалізацію.
 29. Ініційовано участь молодих вчених ДВНЗ ПДАБтаА в міському конкурсі наукових проектів «Молодь Дніпропетровська – рідному місту». Відправлено 5 проектів, керівниками яких виступили молоді вчені: Ткач Н.О., Єлісєєва М.О., Бабенко М.М., Потапов О.Є., Макарова В.М.
 30. Участь в організації та проведенні на базі ДВНЗ ПДАБтаА міжвузівського семінару «Науковий дискурс. Гарвардський стиль» (25 листопада 2015 р.).
 31. Участь молодих вчених Бабенко М.М., Єлісєєва М.О., Яланська М.М., Ожищенко О.А., Шехоркіна С.Є., Зерова А.О., Бадюл М.М., Кузьмін Г.І., Собінова К.С., Козлова К.М.)  в науковому семінарі «Екологічна архітектура та зелене будівництво», організованому для представників Бранденбурзького технічного університету, м. Коттбус та представників німецької організації по міжнародному співробітництву GIZ.
 32. Організація та проведення РМВ  7 грудня на базі академії заняття «Школи наукового підприємництва», засновником якої є Рада молодих вчених Дніпропетровської області.
 33. Подання членами РМВ ДВНЗ ПДАБтаА Єлісєєвою М.О. та Бабенко М.М. у складі колективу академії проекту «Оновлення стратегії розвитку дистанційної освіти» на конкурс «Програма розвитку лідерського потенціалу університетів України», який проводиться Британською радою (British council) та Інститутом вищої освіти НАПН України.
 34. Долучення РМВ ДВНЗ ПДАБтаА до формування пропозицій меру міста Радою молодих вчених Дніпропетровської області щодо розвитку міста у сфері науки та освіти. Було запропоновано проведення студентського конкурсу на кращий енергоефективний проект.
 35. Проведення заступником голови РМВ Бабенко М.М. скайп-лекції для старшокласників Нововолинського ліцею на тему «Екологічне будівництво» (23 грудня 2015 р.)
 36. Затвердження списку активних учасників серед молодих вчених академії для можливості їх льотного друкування в Атестаційному Віснику України.
 37. Підготовка звіту про роботу РМВ ДВНЗ ПДАБтаА за 2015 р.

ЗВІТ

про роботу Ради молодих вчених (РМВ)

ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» за 2014 рік

 1. Проведення засідань активу РМВ ДВНЗ ПДАБтаА.
 2. Участь у виїздних засіданнях Обласної Ради молодих вчених.
 3. Поповнення інформації про наукові розробки молодих вчених академії та їх досягнення в науці.
 4. Проведення чергового моніторингу якісного та кількісного складу молодих вчених академії.
 5. Доповнення бази даних щодо досягнень молодих вчених за останні п’ять років (2010-2014), а саме інформацію про здобувачів академічних стипендій, учасників вітчизняних і міжнародних грантів.
 6. Проведено аналіз кількості публікацій наукових статей молодими вченими у фахових виданнях України та у зарубіжних виданнях за 2014 р.
 7. Проведено звітно-виборні збори РМВ ДВНЗ ПДАБтаА.
 8. Розроблено, затверджено та уведено в дію нове Положення про Раду молодих вчених ДВНЗ ПДАБтаА.
 9. Участь восьми молодих вчених у третьому курсі Школи молодих вчених (Родькіна О.В., Тоноян О.А., Вовк М.С., Собінова К.В., Маланчий С.О., Павленко Т.М., Ткач Н.О., Макарова В.М.).
 10. Участь в організації міжвузівської науково-практичної конференції молодих вчених «Наука і техніка. Перспективи XXI століття» (на англійській мові), (м. Дніпропетровськ).
 11. Ініційовано участь молодого вченого ДВНЗ ПДАБтаА Кравчуновської Т.С. в конкурсі на здобуття щорічних премій Верховної Ради України.
 12. Ініційовано участь молодого ученого ДВНЗ ПДАБтаА Колеснікова М.В. в конкурсі на здобуття щорічних стипендій Кабінету Міністрів України для молодих учених.
 13. Участь в організації міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології життєвого циклу об’єктів житлово-комунального, промислового та транспортного призначення» (участь молодих вчених академії в роботі секції «Школа-семінар молодих вчених»), (м. Одеса).
 14. Ініційовано участь молодого вченого Бабенко М.М. в роботі Конгресу регіонального розвитку Дніпропетровщини.
 15. Участь делегації молодих вчених у святкуванні «Дня науки-2014». Нагороду обласного рівня за вагомий внесок у наукові дослідження, сумлінне виконання професійних обов’язків, активну громадську діяльність та з нагоди професійного свята – Дня науки отримала Єлісєєва М.О.
 16. Проведено серію міжвузівських наукових семінарів на базі кафедри будівельної механіки та опору матеріалів ДВНЗ ПДАБтаА. В якості доповідачів виступали молоді вчені ВУЗів області.
 17. Участь в організації та проведенні на базі «Відділення експертизи та комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності» ДВНЗ ПДАБтаА науково-технічних семінарів.
 18. Інформація щодо роботи РМВ ДВНЗ ПДАБтаА, проведення заходів, результатів конкурсів регулярно висвітлювалася у газеті «Молодий будівельник» та на сайт Ради молодих вчених Дніпропетровської області.
 19. Оновлення сторінки Ради молодих вчених ДВНЗ ПДАБтаА, що на сайті академії, та її наповнення свіжою інформацією для того, щоб молоді вчені мали змогу отримувати он-лайн актуальну класифіковану за різними напрямками інформацію, яка стосується питань наукової та освітньої діяльності, а також були в курсі останніх подій у науковій сфері.
 20. За участю представника молодих вчених академії Шехоркіної С.Є. було проведено низку робочих зустрічей по підкомітету №3 «Дерев’яні конструкції». Мета - розробка нормативно-технічної документації в галузі проектування, випробувань та застосування дерев’яних конструкцій.
 21. За участю представника молодих вчених академії Шевченко Т.Ю. здійснюється функціонування секції «Будівництво та архітектура» Придніпровського наукового центру НАНУ і МОНМСУ. Налагоджена співпраця між науковцями будівельниками Придніпровського регіону (м. Дніпропетровськ, м. Запоріжжя, м. Кіровоград). Цього року проводилася активна робота з науковцями м. Кіровоград.
 22. Розповсюджено інформацію про конкурси «Кращий молодий вчений» та «Краща рада молодих вчених».
 23. Ініційовано участь двох молодих вчених ДВНЗ ПДАБтаА: асистента каф. основ архітектури Грицая А.В. та асистента каф. металевих, дерев’яних і пластмасових конструкцій Купнєвича Л.В. в обласному конкурсі наукових проектів «Молоді вчені – Дніпропетровщині». Проект Грицая А.В. «Багатофункціональна споруда в контексті міського простору «Дзеркало часу» став переможцем конкурсу, а його автор отримав матеріальне заохочення на його реалізацію.
 24. Ініційовано участь трьох молодих вчених ДВНЗ ПДАБтаА у програмі академічного обміну ім. Фулбрайта, а саме Родькіної О.В., яка подала проект «Elaboration of air-distributors, energy saving» («Розробка повітророзподілювачів енергозбереження»); Тоноян О.А. з проектом «The architecture of the Armenian church buildings and cultural and religion centers» («Архітектура вірменських храмів та культурно-релігійних центрів») та Вовк М.С. з проектом «Towards increasing international competitiveness of developing countries» («На шляху підвищення міжнародної конкурентоспоможності країн, що розвиваються»).
 25. Участь делегації молодих вчених Єлісєєва М.О., Шаповалова О.В., Маланчий С.О., Дехта Т.М.) на урочистому відкритті обласного молодіжного наукового клубу «Південне сузір’я», яке відбулося 17 вересня 2014 р. Участь молодих науковців академії (Єлісєєва М.О., Лихачова О.В., Марченко В.А., Маланчий С.О.) в робочих засіданнях наукового клубу, що проходили в жовтні, листопаді та грудні місяцях.
 26. Підготовка матеріалу про роботу Ради молодих вчених та наукові здобутки молодих науковців ДВНЗ ПДАБтаА за останні 5 років для ювілейної збірки з нагоди 15-річчя Ради молодих вчених Дніпропетровської області.
 27. Затверджений список активних учасників серед молодих вчених академії для можливості їх льотного друкування в Атестаційному Віснику України.
 28. Підготовка звіту про роботу РМВ ДВНЗ ПДАБтаА за 2014 р.

ЗВІТ

про роботу Ради молодих вчених ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» за 2013 рік

 1. Проведення засідань активу РМВ ДВНЗ ПДАБА.
 2. Участь у виїздних засіданнях Обласної Ради молодих вчених.
 3. Поповнення інформації про наукові розробки молодих вчених академії та їх досягнення в науці.
 4. Проведено черговий моніторинг якісного та кількісного складу молодих вчених академії.
 5. Доповнено базу даних щодо досягнень молодих вчених за останні п’ять років (2009-2013), а саме інформацію про здобувачів академічних стипендій, учасників вітчизняних і міжнародних грантів.
 6. Проведено аналіз кількості публікацій молодих вчених у фахових виданнях України та у зарубіжних виданнях за 2013 р.
 7. Проведено звітно-виборні збори РМВ ДВНЗ ПДАБА.
 8. Участь двох молодих вчених у другому турі Школи молодих вчених (Ткач Н.О., Швець І.А.).
 9. Участь в організації міжвузівської науково-практичної конференції молодих вчених «Новітні технології XXI сторіччя та проблеми екології» (на англійській мові), (м. Дніпропетровськ).
 10. Ініційовано участь молодих учених ДВНЗ ПДАБА в конкурсі на здобуття щорічних стипендій Кабінету Міністрів України для молодих учених.
 11. Участь в організації міжнародної науково-технічної конференції «Стародубовські читання» (участь молодих вчених академії в роботі секції «Молоді вчені»), (м. Дніпропетровськ).
 12. Відвідування молодими вченими академії (Маляр Д.О., Шаповалова О.В., Чумак А.Г. та ін.) сучасних заводів будівельної промисловості: ТОВ «Майстер-ЗБК-Україна», ТОВ «ЮДК» та металургійного заводу Інтерпайп.
 13. Участь в організації міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології життєвого циклу об’єктів житлово-комунального, промислового та транспортного призначення» (участь молодих вчених академії в роботі секції «Школа-семінар молодих вчених»), (Крим, м. Ялта, смт. Гаспра).
 14. Участь делегації молодих вчених у святкуванні «Дня науки-2013». Нагороду обласного рівня за вагомий внесок у наукові дослідження, сумлінне виконання професійних обов’язків, активну громадську діяльність та з нагоди професійного свята – Дня науки отримала Ротт Н.О.
 15. Проведено серію міжвузівських наукових семінарів на базі кафедри будівельної механіки та опору матеріалів ДВНЗ ПДАБА. В якості доповідачів виступали молоді вчені ВУЗів області.
 16. Ініційовано участь делегації молодих вчених академії (Потапов О.Є., Самойленко Є.В., Лінкова М.Ю.) в роботі третьої науково-практичної конференції молодих вчених «Проблеми та перспективи розвитку міста Дніпропетровська», яка була проведена на базі Жовтневої районної ради.
 17. Участь в організації та проведенні на базі «Відділення експертизи та комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності» ДВНЗ ПДАБА науково-технічних семінарів.
 18. Участь делегації молодих вчених ДВНЗ ПДАБА (Шевченко Т.Ю., Савицький О.М., Велика К.О., Редікульцева Ю.В., Єлісєєва М.О., Яковенко Д.Д., Нікітіна І.В., Панченко Я.В., Панченко Є.О., Шаріна Т.С.) у роботі круглого столу «Академічна мобільність науковців Дніпропетровщини». Захід був направлений на виявлення існуючих проблем у науковій спільноті та шляхи їх подолання. Були зібрані дані та проведена статистична обробка про інтереси та вподобання молодих вчених Дніпропетровщини.
 19. Інформація щодо роботи РМВ ДВНЗ ПДАБА, проведення заходів, результатів конкурсів регулярно висвітлювалася у газеті «Молодий будівельник».
 20. Ініційовано участь молодих вчених ДВНЗ ПДАБА в конкурсах, конференціях семінарах, наукових зустрічах, які представлено на сторінці Ради молодих вчених на сайті академії.
 21. Оновлення сторінки Ради молодих вчених ДВНЗ ПДАБА, що на сайті академії, та її наповнення свіжою інформацією для того, щоб молоді вчені мали змогу отримувати он-лайн актуальну класифіковану за різними напрямками інформацію, яка стосується питань наукової та освітньої діяльності, а також були в курсі останніх подій у науковій сфері.
 22. Голова Ради молодих вчених Єлісєєва М.О. взяла участь на нараді молодих вчених Дніпропетровської області з президентом Промислово-фінансового концерну «Гала-капітал» Галаганом О.В. щодо організації конкурсу «Інтелект.Творчість.Успіх».
 23. За участю представника молодих вчених академії (Шехоркіна С.Є.) було проведено низку робочих зустрічей по підкомітету №3 «Дерев’яні конструкції». Мета - розробка нормативно-технічної документації в галузі проектування, випробувань та застосування дерев’яних конструкцій.
 24. За участю представника молодих вчених академії (Шевченко Т.Ю.) здійснюється функціонування секції «Будівництво та архітектура» Придніпровського наукового центру НАНУ і МОНМСУ. Налагоджена співпраця між науковцями будівельниками Придніпровського регіону (м. Дніпропетровськ, м. Запоріжжя, м. Кіровоград). Цього року проводилася активна робота з науковцями м. Кіровоград.
 25. Розповсюджено інформацію про конкурси «Кращий молодий вчений» та «Краща рада молодих вчених».
 26. Ініційовано участь молодого вченого ДВНЗ ПДАБА асистента кафедри міжнародної економіки Вовк М.С. в обласному конкурсі проектів «Молоді вчені –Дніпропетровщині» на отримання матеріального заохочення. Назва наукового проекту: «Впровадження кращих світових практик застосування систем екологічного менеджменту на підприємствах малого та середнього бізнесу Дніпропетровського регіону».
 27. Затверджений список активних учасників серед молодих вчених академії, для можливості їх льотного друкування в Атестаційному Віснику України.
 28. Ініційовано участь молодих вчених ДВНЗ ПДАБА (Бабенко М.М., Сардикова А.О., Купнєвич Л.В., Чала В.С., Кислиця Л.В., Вовк М.С.) в конкурсі на здобуття щорічних премій для молодих вчених за кращі наукові роботи, що проводиться Національною Академією наук України.
 29. Ініційовано проведення наукових досліджень двох молодих вчених (Чумак А.Г. та Гришко Г.М. ) у Технічному університеті Фрайбергської гірничої академії, Інституті кераміки, скла та конструкційних матеріалів у відповідності із підписаною «Угоди про співпрацю» між кафедрою будівельних матеріалів Інституту кераміки, скла та конструкційних матеріалів Технічного університету «Фрайбергська гірнича академія» та кафедрою технології будівельних матеріалів, виробів та конструкцій Інституту екології та безпеки життєдіяльності Державного вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури». Результати досліджень були представлені в наукових публікаціях молодих вчених.
 30. Ініційована участь молодих вчених у конкурсі на проходження стажування за кордоном, який проводився Міністерством освіти і науки України в рамках бюджетної програми 2201250 "Навчання, стажування студентів, аспірантів, наукових та науково-педагогічних кадрів за кордоном". Від нашої академії гранти на стажування у Німеччині у Технічному університеті Фрайбергської гірничої академії отримали: аспірант кафедри матеріалознавства та обробки матеріалів Дрожевська Г.В. (Інститут Чавуну та сталі), аспірант кафедри технології будівельних матеріалів, виробів та конструкцій Радовенчик М.О. (Інститут кераміки, скла та будівельних матеріалів) Фінансування стажувань буде здійснюватись за рахунок коштів держбюджету.
 31. Підготовка звіту про роботу РМВ ДВНЗ ПДАБА за 2013 р.

ЗВІТ

про роботу Ради молодих вчених ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» за 2012 рік

 1. Проведення засідань активу РВМ ДВНЗ «ПДАБтаА».
 2. Участь у виїзд них засіданнях Обласної ради молодих вчених.
 3. Поповнення інформації про наукові розробки молодих вчених академії та їх досягнення в науці.
 4. Проведено черговий моніторинг якісного та кількісного складу молодих вчених академії.
 5. Створено базу даних щодо досягнень молодих вчених за останні  п’ять років (2008-2012). Зокрема зібрана інформація про здобувачів академічних стипендій, учасників вітчизняних і міжнародних грантів.
 6. Проведено аналіз кількості публікацій молодих вчених у виданнях ВАК України та у зарубіжних виданнях.
 7. Проведено звітно-виборні збори РВМ ДВНЗ «ПДАБтаА».
 8. Оформлені заявки на участь двох молодих вчених у другому турі Школи молодих вчених (Ткач Н.О., Швець І.А.).
 9. Організовано участь молодих вчених Академії в роботі семінару AUF «Создание уроков и курсов для удаленного обучения студентов».
 10. Участь в організації міжвузівської науково-практичної конференції молодих вчених «Наука і техніка: перспективи 21 століття» (на англійській мові), (м. Дніпропетровськ).
 11. Розповсюджено інформацію про конкурси «Кращий молодий вчений» та «Краща рада молодих вчених».
 12. Делегація молодих вчених (Шевченко Т.Ю., Савицький О.М.) відвідали Національний центр аерокосмічної освіти молоді ім. А.М. Макарова, де познайомились з історією розвитку ракетобудування, а також цікавими фактами з біографії талановитих, видатних, геніальних вчених.
 13. Ініційовано участь молодих вчених ДВНЗ «ПДАБтаА» в обласному конкурсі проектів «Молоді вчені –Дніпропетровщині» на отримання матеріального заохочення. Перемогу здобув проект «Універсальна система керування напружено-деформованим станом вітроелектричних установок для Дніпропетровської області» автор проекту аспірант кафедри металевих та дерев’яних конструкцій Купнєвич Л.В.
 14. Ініційовано участь молодих вчених ДВНЗ «ПДАБтаА» в конкурсі на здобуття щорічних премій Президента України для молодих вчених.
 15. Ініційовано участь молодого вченого ДВНЗ «ПДАБтаА» Кравчуновської Т.С. в конкурсі на здобуття щорічних степендій Верховної Ради України. Відповідно до Постанови Верховної Ради України "Про встановлення іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених" (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., №17, ст. 257; 2009 р., №6, ст.58) Кравчуновська Т.С. отримала степендію на 2013р.
 16. Залучено до співпраці з Дніпропетровським відділенням Малої академії наук України доцента кафедри екології та ОНС ДВНЗ «ПДАБтаА» Яковишену Т.Ф. у галузі екології та ґрунтознавства.
 17. Ініційовано участь молодих вчених ДВНЗ «ПДАБтаА» в міському конкурсі проектів «Молодь Дніпропетровщини –рідному місту». Грант на виконання проекту отримала асистент кафедри українознавства Волкова С.П.
 18. Участь в організації міжнародної науково-технічній конференції «Стародубовські читання» (участь молодих вчених академії в роботі секції «Молоді вчені»), (м. Дніпропетровськ).
 19. Участь в організації міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології життєвого циклу об’єктів житлово-комунального, промислового та транспортного призначення» (участь молодих вчених академії в роботі секції «Школа-семінар молодих вчених»), (Крим, м. Алушта).
 20. Проведення презентації наукової діяльності Академії та участь у заходах присвячених візиту представників технічного університету м. Орлеан, (Франція). Доповіді представили асистент кафедри ЗБК Ожищенко О.А., та аспірант Савицький О.М.
 21. Участь делегації молодих вчених у святкуванні «Дня науки-2012».
 22. Проведено серію міжвузівських наукових семінарів на базі кафедри будівельної механіки та опору матеріалів ДВНЗ «ПДАБтаА». В якості доповідачів виступали молоді вчені ВУЗів області.
 23. Ініційовано участь делегації молодих вчених академії в роботі другої науково-практичної конференції молодих вчених «Проблеми та перспективи розвитку міста Дніпропетровська», яка була проведена на базі Жовтневої районної ради. В рамках конференції було проведено конкурс на кращу доповідь. Перше місце було присуджено МойсеєнкоЛ.В. асистенту кафедри екології та ОНС ДВНЗ «ПДАБтаА».
 24. Звання академічного – радника Міжнародної Інженерної Академії здобули Узлов О.В. та Кравчуновська Т.С.
 25. Участь в організації та проведенні на базі «Відділення експертизи та комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності» ДВНЗ «ПДАБтаА» науково-технічних семінарів.
 26. Інформація щодо роботи РМВ ДВНЗ «ПДАБтаА», проведення заходів, результатів конкурсів регулярно висвітлювалася у газеті «Молодий будівельник».
 27. Ініційовано участь молодих вчених ДВНЗ «ПДАБтаА» в конкурсах, конференціях семінарах, наукових зустрічах, які представлено на сторінці Ради молодих вчених на сайті академії.
 28. Наповнення сторінки Ради молодих вчених ДВНЗ «ПДАБтаА», що на сайті академії, свіжою інформацією для того, щоб молоді вчені мали змогу отримувати он-лайн актуальну класифіковану за різними напрямками інформацію, яка стосується питань наукової та освітньої діяльності, а також бути в курсі останніх подій в науковій сфері.
 29. Голова ради молодих вчених Шевченко Т.Ю. брала участь у зустрічі з Президентом Фундації польських ректорів, професором Єжи Возніцкі (м. Дніпропетровськ).
 30. Делегація молодих вчених Академії прийняла участь у міжнародному тренінгу «Адвокація Європейської інтеграції» (Ткач Н.О., Лаже М.М., Дугінець Г.В., Макарова В. М., Щербак О.С., Мойсенко Л.В., Рижков О. І., Павленко Т.М.). Проект спрямований на подолання стереотипів про Європейський Союз. Захід відбувся за підтримка фонду Жана Моне. В результаті всі слухачі отримали сертифікати про успішне закінчення тренінгу.
 31. За участю представника молодих вчених Академії (Шехоркіна С.Є.) відбулося чергове засідання підкомітету №3 «Дерев’яні конструкції» Технічного комітету стандартизації 303 «Будівельні конструкції». Мета - розробка нормативно-технічної документації в галузі проектування, випробувань та застосування дерев’яних конструкцій.
 32. За участю представника молодих вчених Академії (Шевченко Т.Ю.) здійснюється функціонування секції «Будівництво та архітектура» Придніпровського наукового центру НАНУ і МОНМСУ. Налагоджена співпраця між науковцями будівельниками Придніпровського регіону (м. Дніпропетровськ, м. Запоріжжя, м. Кіровоград). Зібрана база даних про науковців будівельників ДВНЗ «ПДАБА».
 33. Відвідування молодими вченими академії сучасного заводу Інтерпайп (Ткач Н.О.).
 34. Затверджений список активних учасників серед молодих вчених академії, для можливості їх льотного друкування в Атестаційному Віснику України.
 35. Участь молодих вчених у конкурсі, який проводився Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України в рамках бюджетної програми 2201250 "Навчання, стажування студентів, аспірантів, наукових та науково-педагогічних кадрів за кордоном". Від нашої академії гранти на стажування у Німеччині отримали: к.т.н. Узлов О.В., та ас. Вовк М.С., Радовенчик М.О. Фінансування стажувань буде здійснюватись за рахунок коштів держбюджету.
 36. Підготовка звіту про роботу РМВ ДВНЗ «ПДАБтаА» за 2012 р.