Приветствую Вас, Гость

Сайт

Совета молодых ученых

Государственного высшего учебного заведения

"Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры"

Заохочення обдарованих аспірантів вищих навчальних закладів

Відповідно до Положення про порядок призначення академічних стипендій ПрезидентаУкраїни аспірантам вищих навчальних закладів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1994 р. № 744 «Про порядок призначення академічних стипендій Президента України студентам вищих навчальних закладів та аспірантам»:

1. Академічні стипендії Президента України призначаються аспірантам вищих навчальних закладів, які найбільш відзначилися в навчальній та науковій роботі.

2. Кандидати на отримання академічної стипендії Президента України висуваються вченими радами вищих навчальних закладів та затверджуються на регіональній Раді ректорів.

3. Призначення академічних стипендій Президента України аспірантам вищих навчальних закладів здійснюється один раз на рік наказом керівників міністерств і відомств, у функціональному управлінні яких перебувають вищі навчальні заклади.

4. Академічні стипендії Президента України аспірантам вищих навчальних закладів виплачуються з дня призначення стипендії.

5. Розподіл академічних стипендій Президента України між вищими навчальними закладами різних рівнів акредитації здійснюється міністерствами, відомствами, у функціональному управлінні яких вони перебувають, у межах кількості стипендій, встановлених МОНмолодьспорту України.

6. Виплата стипендії здійснюється в межах стипендіального фонду вищих навчальних закладів.

7. Розмір стипендії – ставка викладача-стажиста збільшена на 25 % (cтаном на 1 вересня 2012 р. розмір академічної стипендії для аспірантів становить 2602,5 грн на місяць).

8. Позбавлення аспірантів академічних стипендій Президента України може бути здійснено за рішенням вчених рад за умови затвердження його керівником міністерств і відомств, у функціональному управлінні яких перебувають вищі навчальні заклади.

 

Відповідно до Положення про академічну стипендію імені М. С. Грушевського для студентів та аспірантів вищих навчальних закладів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 р. № 209 «Про академічну стипендію імені М. С. Грушевського для студентів та аспірантів вищих навчальних закладів»:

1. Академічна стипендія імені М. С. Грушевського призначається аспірантам державних вищих навчальних закладів ІІІ – IV рівнів акредитації денної форми навчання, які найбільше відзначилися в навчальній та науковій роботі, починаючи з другого року.

2. Розподіл стипендій між вищими навчальними закладами здійснюється центральним органом виконавчої влади, який має у своєму підпорядкуванні вищі навчальні заклади, у межах кількості стипендій, встановлених МОНмолодьспорту України.

3. Вищий навчальний заклад, який висунув кандидата на призначення стипендії, надсилає до 1 вересня центральному органу виконавчої влади, якому підпорядкований вищий навчальний заклад, мотивоване подання, в якому відзначає успішність кандидата, його наукову або творчу роботу та участь у громадському житті навчального закладу, а також витяг з протоколу засідання вченої ради про висунення кандидата на призначення стипендії.

4. Призначення стипендій аспірантам здійснюється один раз на рік наказами керівників центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані вищі навчальні заклади.

5. Аспірантам стипендія виплачується у межах коштів, передбачених у загальному фонді кошторисів вищих навчальних закладів на стипендіальне забезпечення з дня призначення стипендії.

6. Розмір академічної стипендії імені М. С. Грушевського – ставка викладача-стажиста, збільшена на 15 % (станом на 1 вересня 2012 р. для аспірантів розмір академічної стипендії становить 2394,3 грн на місяць).

7. Аспіранти можуть бути позбавлені стипендії наказами керівників центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані вищі навчальні заклади, за умови подання відповідних рішень вчених рад вищих навчальних закладів.

 

Відповідно до Положення про академічну стипендію Кабінету Міністрів України студентам вищих навчальних закладів та аспірантам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 року № 980 «Про заснування академічної стипендії Кабінету Міністрів України студентам вищих навчальних закладів та аспірантам»:

1. Академічна стипендія Кабінету Міністрів України призначається аспірантам вищих на вчальних закладів за визначні успіхи у навчанні та науковій роботі.

2. Зазначена академічна стипендія виплачується аспірантам таких груп вищих навчальних закладів: класичні університети; педагогічні; технічні; технологічні; охорони здоров’я; юридичні; сільсько господарські; економічні та управління; архітектури і будівництва; транспортні; підприємництва і торгівлі; культури; фізкультури та спорту; живопису, скульптури та дизайну; військові; правоохоронні.

3. Кандидати на отримання академічної стипендії Кабінету Міністрів України висуваються вченими радами вищих навчальних закладів.

4. Розподіл академічної стипендії Кабінету Міністрів України між вищими навчальними закладами здійснюється міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, у сфері управління яких вони перебувають, у межах, встановлених МОНмолодьспорту України.

5. Пропозиції щодо кандидатур на призначення стипендії Кабінету Міністрів України з числа аспірантів вищих навчальних закладів ІІІ–IV рівнів акредитації подаються до МОНмолодьспорту України за встановленою формою (додається) центральними органами виконавчої влади, яким підпорядковані вищі навчальні заклади, та вченими радами вищих навчальних закладів, що підпорядковані МОНмолодьспорту України до 10 лютого кожного року.

6. Позбавлення аспірантів академічної стипендії Кабінету Міністрів України може бути здійснено рішенням вчених рад, затвердженим керівниками міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, у сфері управління яких перебувають навчальні заклади.

7. Стипендії Кабінету Міністрів України аспірантам вищих навчальних закладів виплачуються після розпорядження про їх призначення з дня призначення стипендії.

8. Виплата стипендії здійснюється в межах стипендіального фонду вищих навчальних закладів.

9. Розмір академічної стипендії Кабінету Міністрів України – ставка викладача-стажиста, збільшена на 15 % (станом на вересень 2012 р. розмір стипендії для аспірантів становить 2394,3 грн на місяць).